Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  BẢN TIN ĐOÀN TNCS HCM
Đăng vào Thứ năm, ngày 01/11/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội
MNMTT

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

***

Số: 33/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt,
mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

 


Căn cứ hướng dẫn số 16-HD/TĐTN, ngày 25/6/2018 của Thành Đoàn Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch hưởng ứng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyên, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, học sinh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

2. Góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần tạo môi trường mạng lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.

3. Thực hiện theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn thực hiện trước; tích cực tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp, từ đó lan tỏa ra đoàn viên thanh niên. Phấn đấu 100% cán bộ Đoàn có trang cá nhân trên mạng xã hội và tuyên truyền mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp.

II. NỘI DUNG

Các cán bộ Đoàn, cán bộ lớp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên các trang mạng xã hội của cá nhân, của lớp, của nhóm, của các câu lạc bộ, trong đó:

1. Tin tốt: Là những thông tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện, tinh thần xây dựng. Ưu tiên các thông tin tích cực về tổ chức Đoàn, về việc triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn của nhiệm kỳ 2017 - 2022, các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn, Hội, Đội các cấp; những thành tích xuất sắc của thanh thiếu nhi Việt Nam trong học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, lao động, công tác.

2. Câu chuyện đẹp: Là những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; về những tấm gương người tốt, việc tốt thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên, thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.

III. PHƯƠNG THỨC, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền

Các cấp bộ tổ chức tuyên truyền rộng rãi thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; triển khai tuyên truyền trên các trang tin điện tử, trang mạng xã hội; các kênh truyền thông của Đoàn trường, chi đoàn; đưa nội dung về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt chi đoàn; phối hợp với cơ quan thông tấn tại địa phương truyên truyền về cuộc vận động.

2. Cách thức triển khai

Thực hiện theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”, trước mỗi câu chuyện đẹp thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn tập trung tuyên truyền, chia sẻ tạo thành trào lưu trên mạng xã hội cố vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; chủ động phê phán, lên án những thói quen xấu, lạc hậu, cản trở sự phát triển, lối sống thờ ơ, vô cảm; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước và cộng đồng xã hội.

2.1. Cấp trường

- Lựa chọn các tin tốt, câu chuyện đẹp trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài Đoàn, mạng xã hội để chia sẻ trên các trang mạng xã hội do Đoàn trường quản lý.

- Xây dựng chuyên mục, tin bài về thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang fanpage của Đoàn trường.

- Thực hiện đăng ít nhất 36 tin tốt, 09 câu chuyện đẹp trong năm học 2018-2019 (Hoàn thành trước ngày 31/5/2019).

- Tổ chức gặp mặt, tuyên dương các tấm gương người tốt, việc tốt và các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc vận động.

2.2. Các chi đoàn trực thuộc

- Thường xuyên đăng tải các thông tin tích cực, gương sáng thanh niên, gương người tốt việc tốt, các câu chuyện, hình ảnh đẹp trên trang điện tử, facebook của địa phương, đơn vị để tạo nguồn tin chia sẻ rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Lãnh đạo và cán bộ tại các cấp bộ Đoàn phải thể hiện vai trò nêu gương, tiên phong, tích cực tham gia cuộc vận động.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải các thông tin chính thống, tích cực, các hành động, câu chuyện đẹp trong đời sống; đối với các trường hợp điển hình, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao thượng cần có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời, phù hợp.

- Triển khai các tuần cao điểm của từng tháng: Hàng tháng lựa chọn một tuần để triển khai cuộc vận động thành đợt cao điểm (tuần cao điểm), đồng loạt đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp:

+ Từ ngày 03 - 10/1: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về học sinh, sinh viên; những tấm gương tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

+ Từ ngày 28/1 - 5/2: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng đối mới đất nước; những câu chuyện về lãnh tụ của Đảng, về những tấm gương anh hùng liệt sỹ đã đóng góp, hy sinh cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

+ Từ ngày 20 - 26/3: Tập trung tuyên truyên tin tốt, câu chuyện đẹp về tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn; những câu chuyện đẹp về kết quả hoạt động của Đoàn, nhưng công trình, phần việc tiêu biểu và những gương cán bộ Đoàn tiêu biểu trong Tháng Thanh niên.

+ Từ ngày 24 - 30/4: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những nhân chứng lịch sử, con người lịch sử làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; vai trò, ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

+ Từ ngày 13 - 19/5: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác, những câu chuyện Bác Hồ với thanh thiếu nhi.

+ Từ ngày 01 - 07/6: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp trong thiếu niên, nhi đồng, về các hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn tham gia chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

+ Từ ngày 21 - 27/7: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cựu Thanh niên xung phong; về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ; hình ảnh về thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện.

+ Từ ngày 27/8 - 02/9: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về lòng yêu nước, những tấm gương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; những câu chuyện đẹp, ý nghĩa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

+ Từ ngày 09 - 15/10: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về thanh niên Việt Nam, những tấm gương doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, về phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ Đoàn và cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

+ Từ ngày 29/10 - 04/11: Tập trung tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển tỉnh Tuyên Quang.

+ Từ ngày 14 - 20/11: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểu, vượt khó; các nhà giáo tình nguyện dạy học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

+ Từ ngày 16 - 22/12: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về hình ảnh những người lính bộ đội cụ Hồ.

- Trong các dịp tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động có quy mô lớn, đồng loạt của tổ chức Đoàn trong tỉnh tập trung đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp liên quan để tạo hiệu ứng, sự quan tâm của xã hội đối với hoạt động của Đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

- Giao Ban Thông tin Truyền thông thường trực giúp Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động; triển khai cuộc vận động trên trang trang CTN Radio do Đoàn trường quản lý theo đúng hướng dẫn và chỉ tiêu được giao.

2. Các chi đoàn trực thuộc

Căn cứ Hướng dẫn này, triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tại chi đoàn, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Kinh phí

Đoàn trường thực hiện chi kinh phí đăng tin tốt, câu chuyện đẹp cho Ban Thông tin truyền thông. Thực hiện tổng kết khen thưởng các chi đoàn thực hiện xuất xắc cuộc vận động. Kinh phí được trích từ quỹ hoạt động Đoàn.

 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Ban Thường vụ Đoàn trường bộ phân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Cấp Uỷ, BGH (b/c)

- CĐ, GVCN (p/h)

- Các chi đoàn (t/h).

- Lưu.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 TẢI KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY

VP Đoàn TN
XEM THÊM
Kế hoạch rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022 (01/11/2018)
Kế hoạch chương trình Tình nguyện mùa đông 2018 và Xuân tình nguyện 2019 (08/11/2018)
Thông báo V/v phân công chuẩn bị hội thi kịch “Tuổi trẻ trường THPT Chuyên Thái Nguyên nói không với bạo lực học đường" (24/12/2018)
Kế hoạch hội thi kịch "Tuổi trẻ Chuyên Thái Nguyên nói không với bạo lực học đường" (01/11/2018)
Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề năm học 2018-2019 (25/09/2018)
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2018-2019 (25/09/2018)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang