Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THÔNG BÁO  >  TB 2019 - 2020
Đăng vào Thứ sáu, ngày 22/11/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Địa điểm kiểm tra học kỳ I, năm học 2019 - 2020
HKI_19.20

KHỐI 12

KHỐI 11

KHỐI 10

Phòng

Địa điểm

Phòng

Địa điểm

Phòng

Địa điểm

P01

B102

P01

B202

P16

C101

P02

B103

P02

B203

P17

C102

P03 + P15

B104

P03

B204

P18

C103

P04

B202

P04

B301

P19

C104

P05

B203

P05

B302

P20

C201

P06

B204

P06

B303

P21

C202

P07

B301

P07

B304

P22

C203

P08

B302

P08

B401

P23

C204

P09

B303

P09

B402

P24

C301

P10

B304

P10

B403

P25

C302

P11

B401

P11

B404

P26

C303

P12

B402

P12

B501

P27

C304

P13

B403

P13

B502

P28

C401

P14

B404

P14

B503

P29

C402

 

 

P15

B504

P30

C403

 

 

 

 

P31

C404

(Trần Kim Liên)
XEM THÊM
Danh sách giáo viên coi kiểm tra HKI, năm học 2019 - 2020 (25/11/2019)
Danh sách học sinh phạm lỗi bài kiểm tra học kỳ I năm học 2019 - 2020 (Khối 12) (22/12/2019)
Kết quả phúc khảo điểm kiểm tra học kỳ I, năm học 2019 - 2020 (Khối 12) (19/12/2019)
Lịch kiểm tra học kỳ I, năm học 2019 - 2020 (22/11/2019)
Danh sách kiểm tra học kỳ I, năm học 2019 - 2020 (Khối 10&11) (25/11/2019)
Danh sách kiểm tra học kỳ I năm học 2019 - 2020 (Khối 12) (22/11/2019)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang