Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐẢNG BỘ THPT CHUYÊN  >  CHI BỘ SỐ 1
Đăng vào Thứ sáu, ngày 30/07/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 1 (Nhiệm kỳ 2020 - 2023)
CB1_20.23 (Cập nhật: 30/07/2021)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Năm vào Đảng

Trình độ CM

Môn

Trình độ LLCT

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Ánh

1979

Kinh

2007

Tiến sĩ

Toán

Sơ cấp

Phó Bí thư

2

Dương Thị Bình

1981

Kinh

2013

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

3

Nguyễn Thị Duyên

1993

Kinh

2014

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

4

Đàm Thị Điểm

1985

Kinh

2007

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

5

Mai Thị Thu Hà

1984

Kinh

2018

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

 

6

Phạm Chí Hiếu

1985

Kinh

2013

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

Chi ủy viên

7

Ngô Lan Hương

1983

Kinh

2005

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

8

Trần Thị Kim Liên

1974

Kinh

2005

Thạc sĩ

Toán

Cao cấp

Bí thư

9

Đỗ Thị Linh

1985

Kinh

2016

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

 

10

Trần Thị Thùy Linh

1996

Kinh

2018

Đại học

Toán

Sơ cấp

 

11

Vũ Thái Linh

1992

Kinh

2021

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

KN tháng 01/2021

12

Nguyễn Thị Nhung

1988

Kinh

2019

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

13

Vũ Tuấn Phương

1963

Kinh

1988

Thạc sĩ

Toán

Trung cấp

 

14

Triệu Thị Tiệp

1989

Kinh

2016

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

 

 15

Phạm Thị Thu

1981

Kinh

2021

Thạc sĩ

Công nghệ

 

KN tháng 7/2021

16

Trương Thanh Tùng

1989

Kinh

2011

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

 

17

Nguyễn Thị Kim Tuyến

1987

Kinh

2010

Thạc sĩ

Tin học

Sơ cấp

 

18

Vũ Tuấn Vũ

1993

Kinh

2021

Thạc sĩ

Toán

Sơ cấp

KN tháng 7/2021


Đảng viên Chi bộ 1 chụp kỷ niệm tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

XEM THÊM
Lễ kết nạp Đảng viên, Lễ công nhận đảng viên chính thức và Trao thẻ đảng viên, Chi bộ số 1 (01/04/2021)
Lễ kết nạp Đảng viên và Trao thẻ đảng viên, Chi bộ số 1 (30/07/2021)
Danh sách Đảng viên Chi bộ số 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (19/10/2022)
Đại hội Chi bộ số 1, nhiệm kỳ 2020 – 2023 (20/01/2020)
Chi bộ 1 công nhận đảng viên chính thức năm 2019 (17/01/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ số 1 (08/10/2019)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang