Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  ĐẢNG BỘ THPT CHUYÊN  >  CHI BỘ SỐ 2
Đăng vào Thứ tư, ngày 06/09/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Danh sách đảng viên Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2020
CB2_17.20

Từ trái sang: Đào Quang Vinh, Vũ Thị Liên, Nguyễn T Mây Phượng, Phạm Thị Thoan, Lê Xuân Tân, Phạm T Thu Nga, Nguyễn Quang Thuấn, Lê Thị Lợi, Đặng Thị Nhung, Nguyễn Ngọc Quý, Trần T Hồng Điệp, Trương Thị Thanh, Phạm T Thanh Hà, Đào T thu Hà, Dương T Phương Nga, Nguyễn Mạnh Sỹ

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020

(Từ trái sang: Đào T Thu Hà - Bí thư, Nguyễn Ngọc Quý - Chi ủy viên, Phạm T Thanh Hà - Phó Bí thư)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Năm vào Đảng

Trình độ CM

Trình độ LLCT

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Nga

1967

Kinh

1999

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

2

Trần Thị Hồng Điệp

1967

Kinh

2001

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1973

Kinh

2005

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

4

Trương Thị Thanh

1977

Kinh

2007

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

5

Vũ Thị Liên

1978

Kinh

2009

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

6

Phạm Thị Thanh Hà

1977

Kinh

1999

Thạc sĩ

Sơ cấp

Phó bí thư

7

Phạm Thị Thoan

1978

Kinh

2007

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

8

Dương Văn Hùng

1986

Kinh

2016

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

9

Ng Thị Mây Phượng

1986

Kinh

2009

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

10

Lê Thị Lợi

1968

Kinh

2003

Đại học

Sơ cấp

 

11

Nguyễn Mạnh Sỹ

1972

Kinh

2003

Thạc sĩ

Sơ cấp

 

12

Đào Thị Thu Hà

1978

Kinh

2008

Thạc sĩ

Sơ cấp

Bí Thư

13

Đặng Thị Nhung

1964

Kinh

2009

Đại học

Sơ cấp

 

14

Dương Thị Phương Nga

1966

Kinh

1994

Đại học

Sơ cấp

 

15

Lê Xuân Tân

1967

Kinh

1999

Đại học

Sơ cấp

 

16

Nguyễn Ngọc Quý

1979

Kinh

2011

Đại học

Sơ cấp

Chi ủy viên

17

Đào Quang Vinh

1972

Kinh

2002

Đại học

Sơ cấp

 

18

Ngô Văn Hoàng

1994

Kinh

2016

Đại học

Sơ cấp

 


(Chi bộ 2)
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang