TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN :: Tin tức :: VBTr 2011 - 2012 :: Quyết định thành lập HĐ khoa học chấm đề tài SKKN năm 2012
cây giống
Danh mục chính
Tìm kiếm
 
Calendar
Thăm dò
THeo bạn website nhà trường đưa vào ứng dụng có thiết thực?
Rất thiết thực
Bình thường

Quyết định thành lập HĐ khoa học chấm đề tài SKKN năm 2012

Thứ hai, 21.05.2012 21:49
 QĐ

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Số 14 /2012/QĐ - HT THCh
CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên ngày 21  tháng 5 năm 2012
QUYẾT   ĐỊNH

 Về việc thành lập Hội đồng khoa học chấm đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2011 - 2012

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN

 

            Căn cứ Điều lệ trường THPT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT – BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của cán bộ giáo viên và quy chế làm việc của nhà trường.
 
QUYẾT   ĐỊNH

               Điều 1: Nay thành lập Hội đồng khoa học chấm đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học   2011 - 2012 , gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Thuấn – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Vũ Tuấn Phương – Phó hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Bà Đinh Thị Hải Yến - Chủ tịch CĐ - Phó Chủ tịch Hội đồng.
4. Bà Trần Thị Kim Liên – Phó Hiệu trưởng – Thư ký Hội đồng;
5. Ông Lê Xuân Nam – TTCM - Ủy viên môn Toán;
6. Bà Nguyễn Thị Bích Huyền – TTCM - Ủy viên môn Vật lí;
7. Bà Dương Thị Lương – TPCM - Ủy viên môn Hóa học;
8. Bà Đoàn Thị Bích Liên – TTCM - Ủy viên môn Sinh _ KTNN;
9. Bà Nông Thị Hoàng Mai – TTCM - Ủy viên môn Tin học;
10. Bà Trần Thị Nguyệt – TTCM - Ủy viên môn Ngữ văn;
11. Ông Bùi Thanh Tùng – Giáo viên - Ủy viên môn Lịch sử;
12. Bà Thiều Thị Hà  – Giáo viên - Ủy viên môn Địa lí;
13. Ông Nguyễn Anh Tuấn – TTCM - Ủy viên môn Tiếng Anh;
14. Bà Đặng Thị Minh Ngọc – Giáo viên - Ủy viên môn Tiếng Pháp;
15. Bà Mạc Thị Chung  – Phó Hiệu trưởng - Ủy viên môn Tiếng Nga;
16. Bà Trương Thị Hải Yến – Giáo viên - Ủy viên môn Tiếng Trung;
17. Bà Nguyễn Thị Thúy – Giáo viên - Ủy viên môn GDCD;
18. Ông Lê Xuân Tân – Giáo viên - Ủy viên môn TD_GD QPAN;
            Điều 2 :  Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tổ chức xét duyệt, chấm điểm các sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên một cách khách quan, trung thực, công bằng theo đúng hướng dẫn của ngành. Lập Biên bản xét và gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng của trường.
Điều 3 : Hội đồng khoa học chấm đề tài sáng kiến kinh nghiệm có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Hội đồng khoa học tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Nơi nhận:
- Như điều 1: để t/h
- Lưu VT
- Website: thptchuyenthainguyen.edu.vn
HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
 
 
NGUYỄN QUANG THUẤN
 
VP nhà trường

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Kế hoạch tập huấn công nghệ thông tin (31.07.2012)

Các tin cũ hơn:
» Biểu mẫu duyệt Hạnh kiểm và Báo cáo chủ nhiệm năm học 2011 - 2012 (24.04.2012)
» BIỂU MẪU DUYỆT HẠNH KIỂM HỌC KỲ I (11.12.2011)
» QUYẾT ĐỊNH (Về việc thành lập BTC CT “ Ngày Hội sử dụng và Hội thi nói các môn Ngoại ngữ năm học 2011 – 2012”) (25.11.2011)

Gửi ý kiến phản hồi:

Tên bạn:

Email:

Nội dung:


Tin Mới
Kỳ thi thử HSG quốc gia năm 2015
Lịch công tác tuần 20 (15/12/2014 - 21/12/2014)
Điểm thi Học kỳ I (8 môn) - Lớp 12 - Năm học 2014 - 2015
Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học
Lịch trực nề nếp Chi đoàn CBGV - Tháng 12/2014
Thi KHKT: Phân công nhiệm vụ phục vụ thi cấp Tỉnh
Hướng dẫn SHCM về đổi mới PPDH và KT,ĐG; tổ chức và quản lí các HĐCM của trường THPT qua mạng
Lịch công tác tuần 19 (08/12/2014 - 14/12/2014)
Thông báo về cuộc thi IOE cấp trường
Thi KHKT: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự án tham dự cuộc thi cấp tỉnh
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Tiếng Pháp
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Tiếng Anh
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Địa lí
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Lịch sử
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Ngữ văn
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Tin học
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Sinh học
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Hóa học
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Vật lí
Chuyên đề Hội thảo KH các trường chuyên vùng DH và ĐBBB năm 2014 - Môn Toán

Thống kê trực tuyến
 Số người online:8
 Lượt truy cập: