Đăng vào Thứ ba, ngày 16/10/2018
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019
Số: 202 /KH-THPTCh ngày 05/10/2018

Kế hoạch được triển khai tới toàn thể CBGV và học sinh toàn trường

XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY üüü

(Trần Kim Liên)