Đăng vào Thứ hai, ngày 15/10/2018
Phân công chuẩn bị Hội thi GVDG cấp trường năm học 2018 - 2019
Số 206/PC-THPTCh ngày 13/10/2018

Phân công triển khai tới: BGH, Các TTCM có môn dự thi và tổ Văn phòng, GVCN các lớp có TKB Hội thi, Giáo viên dự thi

XEM CHI TIẾT PHÂN CÔNG TẠI ĐÂY üüü

(Trần Kim Liên)