Đăng vào Thứ năm, ngày 25/10/2018
Quyết định thành lập tổ công tác Hướng dẫn học sinh thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019
Số:175/QĐ-THPTCh ngày 13/9/2018
DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Vũ Tuấn Phương

Phó hiệu trưởng

Tổ trưởng

 

2

Lê Quang Sơn

Giáo viên

Thư ký

 

3

Phạm Thu Nga

TTCM

Ủy viên

 

4

Trần Thị Hồng Điệp

TPCM

Ủy viên

 

5

Nguyễn Hoàng Long

Giáo viên

Ủy viên

 

6

Nguyễn Văn Luyện

Giáo viên

Ủy viên

 

7

Vũ Thái Linh

Giáo viên

Ủy viên

 

8

Phạm Thị Thu Hòa

Giáo viên

Ủy viên

 

 

XEM QUYẾT ĐỊNH ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY üüü