Đăng vào Thứ năm, ngày 25/10/2018
Quyết định thành lập tổ công tác Hợp tác quốc tế năm học 2018 - 2019
Số: /QĐ-THPTCh ngày 24/10/2018
DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Hưng

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Trần Thị Kim Liên

Phó hiệu trưởng

Tổ phó TT

3

Phạm Chí Hiếu

Bí thư đoàn trường

Tổ phó kiêm TK

4

Nguyễn Bình Minh

TTCM

Ủy viên

5

Nguyễn Anh Tuấn

TTCM

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hương

TPCM

Ủy viên

7

Trương Thị Hải Yến

Giáo viên

Ủy viên

8

Đinh Thị Thu Hường

Giáo viên

Ủy viên

 

XEM QUYẾT ĐỊNH ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY üüü