Đăng vào Thứ sáu, ngày 21/12/2018
Lịch công tác tuần 21 (24/12/2018 - 30/12/2018)
LỚP TRỰC TUẦN: ANH 11

Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

(24.12)

- Chào cờ

+ Nhận xét thi đua: Lớp trực tuần

+ Triển khai nhiệm vụ tuần của BGH

 

- 14h00: Kiểm điểm BCH đảng bộ

Thứ Ba

(25.12)

 

- Học chuyên K10,11

Thứ Tư

(26.12)

 

- Học chuyên K10,11

 

Thứ Năm

(27.12)

-10h00: Họp BGH

- Học chuyên K10,11 

- 16h00: Họp CMHS có HS sử dụng điện thoại trong HK 1

Thứ Sáu

(28.12)

- 9h15 Họp giao ban

- 14h00: Duyệt HK khối 10,11,12 (TP: BGH, GVCN, TCN, Bí thư ĐTN, Phó BT ĐTN)

Thứ  Bảy

(29.12)

 

- 14h00: Đại hội Ban khuyến học của trường lần thứ nhất. (có chương trình riêng)

Chủ Nhật

(30.12)

 

 

 

* GHI CHÚ:

1. Các đồng chí GVCN tổ chức dự kiến xếp loại HK học kỳ của HS theo đúng các bước. Trường hợp nào đặc biệt báo cáo bằng văn bản trước ngày 26/12 cho đ.c Tân.

- GVCN nêu các tiêu chí xếp loại HK cho HS biết

- Cho HS tự viết kiểm điểm và tự nhận

- Họp Ban cán sự lớp để nêu dự kiến xếp loại HK

- GVCN xin ý kiến GV bộ môn về dự kiến xếp loại HK, các trường hợp đặc biệt xin ý kiến của GV dạy môn GDCD

2. Sau khi duyệt HK các đồng chí GVCN nộp danh sách HS đề nghị cấp học bổng.

3. Các đồng chí trong thành phần dự đại hội Ban khuyến học chủ động đổi giờ để dự đầy đủ.

4. GVCN mời CMHS có HS sử dụng điện thoại trong HK 1 đến dự họp đầy đủ, đúng giờ.

5. Các đồng chí rà soát điều kiện nâng lương sớm để bổ sung ngay trước ngày 23/12/2018.

6. Ban kiểm kê tài sản cuối năm thực hiện theo kế hoạch

7. Tổng kết điểm HKI và xuất các báo cáo của GVCN: Từ 11h ngày 27/12/2018 (các báo cáo xuất trước thời hạn này đều không hợp lệ)

8. Nghỉ Tết dương lịch: Ngày 01/01/2019 (Thứ Ba)                                                                     HIỆU TRƯỞNG