Đăng vào Thứ tư, ngày 20/02/2019
Lịch thi đấu và phân công nhiệm vụ BTC giải bóng đá Cup CTN lần thứ VII năm 2019
CupCTNVII2019

XEM PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔ CHỨC TẠI ĐÂY 


LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CUP CTN LẦN THỨ VII NĂM 2019

Vòng bảng

             

Ngày

TT

Giờ

Bảng

Cặp đấu

Trọng tài

Sân

Kết quả

23/02/2019
(Thứ Bảy)

1

14h00

A

Hopeless FC - FC Brothers

Tân + Trung

1

 

2

14h00

B

Hóa 12 - SuEleven

Quý + Thắng

2

 

3

15h00

C

ANPT - Sinh Hóa Tin

Linh + V Linh

1

 

4

15h00

D

Tadpoles - M Brothers

Long + Quỳnh

2

 

5

16h00

B

ĐHS+ - TAT

Tân + Phúc

1

 

6

16h00

Nữ

Tadpoles - Russtory

Quý + Thành

2

 

7

17h00

C

Nga Lí Hóa - FC HSSĐ K30

Linh + V Linh

1

 

24/02/2019
(Chủ nhật)

8

07h30

D

Pháp Lí Địa 12 - VLTA K30

Tân + Trung

1

 

9

07h30

A

FC Brothers - FC PTNL K30

Quý + Thắng

2

 

10

08h30

Nữ

Văn Lí Địa Anh 10 - Engeos

Linh + V Linh

1

 

11

08h30

B

Hóa 12 - ĐHS+

Long + Quỳnh

2

 

12

09h30

C

ANPT - Nga Lí Hóa

Tân + Phúc

1

 

13

09h30

B

SuEleven - TAT

Quý + Thành

2

 

14

13h30

D

Tadpoles - Pháp Lí Địa 12

Linh + V Linh

1

 

15

13h30

C

Sinh Hóa Tin - FC HSSĐ K30

Tân + Trung

2

 

16

14h30

D

M Brothers - VLTA K30

Quý + Thắng

1

 

17

14h30

A

Hopeless FC - FC PTNL K30

Linh + V Linh

2

 

18

15h30

B

Hóa 12 - TAT

Long + Quỳnh

1

 

25/02/2019
(Thứ Hai)

19

13h30

C

ANPT - FC HSSĐ K30

Tân + Phúc

1

 

20

13h30

D

Tadpoles - VLTA K30

Quý + Thành

2

 

21

14h30

B

SuEleven - ĐHS+

Linh + V Linh

1

 

22

14h30

C

Sinh Hóa Tin - Nga Lí Hóa

Tân + Trung

2

 

23

15h30

D

M Brothers - Pháp Lí Địa 12

Quý + Thắng

1

 

24

15h30

Nữ

Tadpoles - Văn Lí Địa Anh 10

Long + Quỳnh

2

 

Tứ kết

             

Ngày

TT

Giờ

Tên trận

Cặp đấu

Trọng tài

Sân

Kết quả

27/02/2019
(Thứ Tư)

25

14h30

Tứ kết 1

Nhất bảng A - Nhì bảng B

Linh + V Linh

1

 

26

14h30

Tứ kết 2

Nhất bảng B - Nhì bảng A

Tân + Trung

2

 

27

15h30

Tứ kết 3

Nhất bảng C - Nhì bảng D

Quý + Thắng

1

 

28

15h30

Tứ kết 4

Nhất bảng D - Nhì bảng C

Long + Quỳnh

2

 

29

16h30

Nữ

Russtory - Engeos

Quý + Thành

1

 

Bán kết

             

Ngày

TT

Giờ

Tên trận

Cặp đấu

Trọng tài

Sân

Kết quả

09/3/2019
(Thứ Bảy)

30

14h30

Bán kết 1

Thắng tứ kết 1 + Thắng tứ kết 3

Quý + Thành

1

 

31

15h30

Bán kết 2

Thắng tứ kết 2 + Thắng tứ kết 4

Tân + Trung

1

 

32

16h30

Nữ

Tadpoles - Engeos

Linh + V Linh

1

 

Chung kết

             

Ngày

TT

Giờ

Tên trận

Cặp đấu

Trọng tài

Sân

Kết quả

13/03/2019
(Thứ Tư)

33

14h30

Nữ

Russtory - Văn Lí Địa Anh 10

Linh + V Linh

1

 

34

15h30

Chung kết

Thắng bán kết 1+ Thắng bán kết 2

Tân + Quý

1

 

Lưu ý: Các đội phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để làm thủ tục thi đấu.       

                                                                                                                                    BAN TỔ CHỨC

 

 

BẢNG THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CUP CTN LẦN THỨ VII NĂM 2019

 

               
     

Bảng A

       
       

Hopeless FC

     
       

FC Brothers

     
       

FC PTNL K30

     
     

Bảng B

       
       

Hóa 12

     
       

SuEleven

     
       

ĐHS+

     
       

TAT

     
     

Bảng C

       
       

ANPT

     
       

Sinh Hóa Tin

     
       

Nga Lí Hóa

     
       

FC HSSĐ K30

     
     

Bảng D

       
       

Tadpoles

     
       

M-Brothers

     
       

Pháp Lí Địa 12

     
       

VLTA K30

     
     

Bảng Nữ

       
       

Tadpoles

     
       

Russtory

     
       

Văn Lí Địa Anh 10

     
       

Engeos

     
                 

 

Phạm Chí Hiếu
(VP Đoàn TN)