Đăng vào Thứ sáu, ngày 22/02/2019
Chân dung các đội bóng tham gia giải bóng đá tranh Cup CTN lần thứ VII năm 2019
CupCTNVII

Các đội bóng Nữ

Các đội bóng Nam

Bảng A

Bảng B

Bảng C


Bảng D

Phạm Chí Hiếu
(VP Đoàn TN)