Đăng vào Thứ sáu, ngày 01/03/2019
Lớp Bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú đợt tháng 3/2019
ĐTN_18.19

Ngày  27/02/20182 tại hội trường của trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã tổ chức lớp Bồi dưỡng, cảm tình Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong nhà trường.

Mục đích lớp học là đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn; Đồng thời tạo cơ hội cho học sinh có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào đoàn của lớp, của trường

Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Đoàn trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn cách mạng, Đoàn trường luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là hoạt động cần được các Đoàn trường chú trọng, quan tâm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Bài và ảnh: Ban TT&TT - ĐTN