Đăng vào Thứ ba, ngày 23/07/2019
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019 – 2020
Số 826/QĐ – SGD&ĐT ngày 14/6/2019

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

1) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN TOÁN

2) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN VẬT LÍ

3) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN HÓA HỌC

4) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN SINH HỌC

5) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN TIN HỌC

6) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN NGỮ VĂN

7) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN LỊCH SỬ

8) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN ĐỊA LÍ

9) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN TIẾNG ANH

10) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN TIẾNG NGA

11) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN TIẾNG PHÁP

12) DANH SÁCH LỚP CHUYÊN TIẾNG TRUNG

(Trần Kim Liên)