Đăng vào Thứ ba, ngày 23/07/2019
Thông báo v/v tuyển nguyện vọng đợt 2 kỳ thi tuyển sinh và tập trung học sinh lớp 10 năm học 2019-2020
TS_19.20
  1. Tuyển nguyện vọng tuyển sinh đợt 2

Căn cứ thông tư số 20/VBHN-BGD&ĐT ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên;

Căn cứ công văn số 446/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/3/2019 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

            Được sự nhất trí của Giám đốc sở GD&ĐT Thái  Nguyên,

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên thông báo về việc xét tuyển nguyện vọng đợt 2 vào lớp chuyên Tiếng Nga như sau:

Chỉ tiêu: 09 thí sinh

Đối tượng: Thí sinh không trúng tuyn vào lp chuyên Tiếng Anh có th làm đơn xin chuyn nguyn vng sang lp chuyên Tiếng Nga theo điu kin đim thi các môn t 4,00 tr lên; th t ly theo đim xét tuyn (đã nhân hệ số theo quy chế) t cao xung thp đến hết ch tiêu.

Thời hạn nộp đơn (theo mẫu) từ 15/06/2019 đến 17h00 ngày 18/06/2019, nộp tại văn phòng trường THPT Chuyên.

Mẫu đơn: Lấy tại văn phòng Trường THPT Chuyên.

  1. Tập trung học sinh lớp 10 năm 2019-2020

Học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019-2020 tập trung nhận lớp và làm các thủ tục đầu năm học vào lúc 7h30 ngày 29/6/2019.

Các thông tin khác đề nghị học sinh theo dõi trên website nhà trường.

 

Nơi nhận:

- Bảng thông báo, website;

- Lưu.

Hiệu trưởng

 

 

 

Trần Văn Hưng


TẢI BẢN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY >>>