Đăng vào Thứ sáu, ngày 14/06/2019
Danh sách thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019
THPT QG 2019

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT DANH SÁCH PHÒNG THI

1) DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN NGỮ VĂN

2) DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN TOÁN

3) DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN NGOẠI NGỮ

4) DANH SÁCH PHÒNG THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

5) DANH SÁCH PHÒNG THI KHOA HỌC XÃ HỘI

(Trần Kim Liên)