Đăng vào Thứ ba, ngày 23/07/2019
Thông báo v/v phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 – 2020
TS_19.20

Thực hiện công văn số 1004/SGD&ĐT – KTKĐCLGD ngày 14/06/2019 v/v phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 – 2020 nhà trường hướng dẫn việc phúc khảo bài thi cho thí sinh đã dự thi tại trường THPT Chuyên như sau:

1) Tất cả các thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi ở tất cả các môn thi và không phải nộp lệ phí

2) Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi đến văn phòng nhà trường (trong giờ hành chính) để nhận mẫu đơn, điền đầy đủ các thông tin và nộp lại nhà trường.

3) Thời hạn nộp đơn phúc khảo: chậm nhất ngày 21/06/2019

HIỆU TRƯỞNG