Đăng vào Thứ tư, ngày 19/06/2019
Thông báo v/v làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2019
THPT QG 2019

Đúng 14h00 ngày 24/06/2019 thí sinh có mặt tại địa điểm phòng thi (đã in trong Giấy báo thi) để làm thủ tục dự thi

Thí sinh mang theo: CMND, Giấy báo thi, Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia (Phiếu số 2)

Không mang điện thoại vào khu vực thi. Ba lô, cặp sách không mang vào phòng thi, để tập trung tại nơi quy định (chú ý không để các tài sản có giá trị trong ba lô, cặp sách)

Thí sinh được nhận về Thẻ dự thi (để sử dụng trong tất cả các buổi thi). Khi nhận Thẻ dự thi phải kiểm tra lại các thông tin trên thẻ; nếu phát hiện sai sót về họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên không đúng với ĐKDT phải báo ngay cho cán bộ coi thi (những người hướng dẫn làm thủ tục) để được ghi biên bản sửa chữa. Không được điều chỉnh môn thi đã đăng ký trong hồ sơ ĐKDT.

Thí sinh có thể xem lại Danh sách phòng thi trong buổi làm thủ tục dự thi TẠI ĐÂY >>>

(Trần Kim Liên)