Đăng vào Thứ năm, ngày 11/07/2019
Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp Sư phạm năm 2019
Số 184/HD – THPTCh ngày 11/7/2019

Thực hiện công văn số 2832/ BGDĐT – GDĐH ngày 02/7/2019 v/v hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp SP năm 2019,

Nhà trường hướng dẫn học sinh các lớp 12 (K28) thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) như sau:

A. Thực hành (thử) điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Từ ngày 16/7/2019 đến ngày 18/7/2019, cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành (thử nghiệm) việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh. Tuy nhiên đây chỉ là  giai đoạn chạy thử phần mềm giúp học sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của  học sinh trên cổng thông tin điện tử sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để  học sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 22/7/2019.

B. Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (chính thức)

Học sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm (nếu có nhu cầu). Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

I.  Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến

+ Là phương thức điều chỉnh thực hiện khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT. (Học sinh phải có số điện thoại di động để nhận mã OTP của hệ thống khi thực hiện điều chỉnh)

+ Thời gian từ 22/7/2019 đến 17h00 ngày 29/7/2019.

+ Học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Thực hiện theo các hướng dẫn trên tài khoản cá nhân). Thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến sau đó thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh.

+ Học sinh không có điều kiện máy tính, internet ở nhà thì có thể đến trường để thực hiện điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến.           

II. Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

+ Là phương thức điều chỉnh thực hiện khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.

+ Thời gian điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng từ 22/7/2019 đến 17h00 ngày 31/7/2019.

+ Học sinh tải về mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên website nhà trường (hoặc sử dụng phiếu đã đăng ký mua trước đó). Đọc kỹ hướng dẫn ghi phiếu trên mặt sau của phiếu số 2. Học sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (gồm 2 phiếu: phiếu số 1 và phiếu số 2) và nộp về nhà trường (tại phòng giáo vụ, tầng 2, nhà A, trong giờ hành chính các ngày từ 22/7/2019 đến 31/7/2019). Học sinh phải xuất trình CMND khi nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

+ Học sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định (30.000 đ/ 1 nguyện vọng)

+ Lưu ý học sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Học sinh phải kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định (trước 17 giờ 00 ngày 31/7/2019) và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

+ Học sinh có sai sót về khu vực, đối tượng cần được điều chỉnh thì bắt buộc phải sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

HIỆU TRƯỞNG

TẢI BẢN HƯỚNG DẪN Số 184/HD – THPTCh ngày 11/7/2019 TẠI ĐÂY >>>

TẢI MẪU PHIẾU SỐ 1 TẠI ĐÂY >>>

TẢI MẪU PHIẾU SỐ 2 TẠI ĐÂY >>>