Đăng vào Thứ ba, ngày 23/07/2019
Danh sách trúng tuyển bổ sung lớp 10, năm học 2019 – 2020
TS_19.20

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM DANH SÁCH 

1) Trúng tuyển sau phúc khảo bài thi

2) Trúng tuyển chuyển nguyện vọng (Chuyên Tiếng Nga)

* Học sinh trúng tuyển bổ sung vào các lớp chuyên nộp hồ sơ gốc cho GVCN và đăng ký đồng phục tại văn phòng nhà trường ngày 15/7/2019.

(Trần Kim Liên)