Đăng vào Thứ ba, ngày 23/07/2019
Thông báo V/v tuyển bổ sung (Đợt 2), lớp 10 năm học 2019 – 2020
TS_19.20

 

SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 


Số:186 /TB-THPTCh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


Thái Nguyên, ngày 11  tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển bổ sung (Đợt 2), lớp 10 năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ kết quả phê duyệt của Giám đốc sở GDĐT Thái Nguyên về tờ trình số 185/TTr-THPTCh ngày 11/7/2019 của Trường THPT Chuyên về việc đề xuất phương án tuyển sinh bổ sung đợt 2 lớp 10 năm học 2019 – 2020, Trường THPT Chuyên thông báo phương án tuyển bổ sung như sau:

1. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tiếng Nga

- Đối tượng: Học sinh dự thi nhưng không trúng tuyển chuyên Tiếng Trung, chuyên Tiếng Pháp; không có môn thi nào dưới 4,00 điểm và có nguyện vọng theo học chuyên Tiếng Nga.

- Học sinh thuộc đối tượng nói trên nộp đơn (theo mẫu) tại văn phòng nhà trường trong các ngày 12,13,15/07/2019 trong giờ hành chính.

2. Tuyển bổ sung các lớp chuyên do học sinh không đến nhập học

- Số môn có học sinh không đến nhập học: 5 môn, gồm: Chuyên Toán, chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nga, chuyên Sinh học.

- Môn tuyển bổ sung: 3 môn, gồm: Chuyên Toán, chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Trung (Môn chuyên Sinh học do có học sinh đỗ sau phúc khảo nên đã đủ chỉ tiêu).

- Lý do học sinh không đến nhập học: Học sinh trúng tuyển các trường THPT Chuyên ở Hà Nội nên đã không đến nhập học ở Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

- Số lượng tuyển bổ sung: Mỗi môn chuyên ở trên sẽ tuyển thêm 01 chỉ tiêu.

- Phương thức: Dựa vào dữ liệu đăng ký dự tuyển và kết quả tổng điểm xét tuyển của học sinh, nhà trường sẽ tuyển các em có tổng điểm cao gần nhất với thí sinh trúng tuyển của chỉ tiêu cuối cùng đã được duyệt trúng tuyển lần 1.

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên thông báo để các thầy cô giáo, các bậc CMHS và các em học sinh được biết.

Nơi nhận:

-website (t/b);

- Lưu VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Hưng