Đăng vào Thứ năm, ngày 12/09/2019
Hướng dẫn Chuẩn bị hồ sơ tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2019 – 2020
Số /HD - THPTCh ngày 12/9/2019

Căn cứ công văn số 1645/SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020, nhà trường hướng dẫn thêm về nội dung và hồ sơ tham dự cuộc thi (cấp tỉnh) như sau:

XEM CHI TIẾT HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY üüü

TẢI CÁC BIỂU MẪU TẠI ĐÂY üüü(Trần Kim Liên)