Đăng vào Thứ sáu, ngày 17/01/2020
Chi bộ 1 công nhận đảng viên chính thức năm 2019
CB1_2019

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, ngày 13/01/2020 chi bộ số 1 tổ chức Lễ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên Trần Thị Thùy Linh và Mai Thị Thu Hà.

Tại buổi lễ, các đ/c đảng viên mới Trần Thị Thùy Linh và Mai Thị Thu Hà đã đọc bản kiểm điểm quá trình phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Các đ/c Ngô Lan Hương, Trần Thị Kim Liên là những đảng viên của chi bộ được giao nhiệm vụ bồi dưỡng các đ/c đảng viên mới đã báo cáo trước chi bộ về quá trình  phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đối với các đồng chí đảng viên mới.

Đ/c Trần Thị Kim Liên, Bí thư chi bộ số 1 đã thay mặt cho chi uỷ chi bộ đọc Quyết định về việc công nhận đồng chí Trần Thị Thùy Linh, đ/c Mai Thị Thu Hà  là đảng viên chính thức đảng CSVN; Giao nhiệm vụ cho các đ/c đảng viên chính thức, đ/c Bí thư nhấn mạnh ngoài những nhiệm vụ chung, các đ/c đảng viên vừa được công nhận là đảng viên chính thức phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trao quyết định số 1185 – QĐ/TU ngày 23/10/2019 v/v công nhận đảng viên chính thức cho đ/c đảng viên Trần Thị Thùy Linh

Trao quyết định số 1254 – QĐ/TU ngày 17/12/2019  v/v công nhận đảng viên chính thức cho đ/c đảng viên Mai Thị Thu Hà

(Trần Kim Liên)