Đăng vào Thứ sáu, ngày 20/03/2020
Thông báo v/v tổ chức thi HSG lớp 10, 11 năm học 2019 - 2020
Số 27/TB - THPTCh ngày 30/01/2020

Thông báo triển khai tới các tổ chuyên môn và học sinh khối 10, 11 toàn trường

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY >>>>>

TẢI VỀ MẪU DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TẠI ĐÂY >>>>

(Trần Kim Liên)