Đăng vào Thứ sáu, ngày 24/04/2020
Các công việc cần thực hiện phòng chống dịch Covid 19 trong các đơn vị trường học
Số 732/SGD&ĐT – CTTT ngày 22/4/2020

* Văn bản triển khai tới toàn thể CBGV, học sinh nhà trường

XEM HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY >>>>

(Trần Kim Liên)