Đăng vào Thứ sáu, ngày 01/05/2020
Phân công trực đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường, từ ngày 04/05/2020
04052020

* Phân công này thay thế cho phân công đã thông báo ngày 27/04/2020

* Giáo viên xem đầy đủ danh sách phân công buổi sáng/ chiều

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1) Phân công buổi sáng

2) Phân công buổi chiều

(Trần Kim Liên)