Đăng vào Thứ bảy, ngày 23/05/2020
Thông báo giờ học thực hiện từ 11/05/2020
11052020

 

Buổi sáng

Buổi chiều

Thực hiện từ ngày

Giờ mùa Hè

Vào lớp: 7h05

Tiết 1: 7h15 – 8h00

Tiết 2: 8h05 – 8h50

Tiết 3: 9h10 – 9h55

Tiết 4: 10h00 – 10h45

Tiết 5: 10h50 – 11h35

Tiết 1,2: 14h00 – 15h15

Tiết 3: 15h30 – 16h30

 

11/05/2020


HIỆU TRƯỞNG