Đăng vào Thứ bảy, ngày 16/05/2020
Đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 - 2021
TS_20.21

Đề thi (tham khảo) bao gồm các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh trong thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 - 2021 của các trường THPT không chuyên trong tỉnh. Đối với THPT Chuyên đề tham khảo cho các môn thi chung.

Nguồn: thainguyen.edu.vn/

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ TẢI VỀ ĐỀ THI

1) Đề thi môn Toán

2) Đề thi môn Ngữ văn

3) Đề thi môn Tiếng Anh

(Trần Kim Liên)