Đăng vào Thứ sáu, ngày 06/11/2020
Lịch công tác tuần 10 (02/11/2020 - 08/11/2020)
LỚP TRỰC TUẦN: NGA 12

Ngày/Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(02/11/2020)

-Chào cờ:

+ Nhận xét thi đua của lớp trực tuần

+ Triển khai các hoạt động của ĐTN

+ Triển khai kế hoạch của nhà trường

- 8h00: Tổ chức diễn đàn "Hành trình khởi nghiệp" cho học sinh sinh viên (Thành phần: Theo kế hoạch)

- 14h00: Lớp 11 học nghề

- 14h00-14h45: Gặp mặt các em học sinh vào đội tuyển HSG quốc gia tại Hội trường

- Từ 14h45 các đội tuyển học bình thường

Thứ Ba

(03/11/2020)

 

- Dạy chuyên K10,11

Thứ Tư

(04/11/2020)

 

 

Thứ Năm

(05/11/2020)

 

- 14h00: Hội nghị nâng cao chất lượng của trường (BGH, TTCM, Nhóm trưởng CM các môn chuyên, lãnh đạo Sở, Phòng GDTrH, KT&KĐCL, Tài chính)

- Dạy chuyên K10,11

- Tổ Ngữ văn chấm bài thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”

Thứ Sáu

(06/11/2020)

 

- Dạy chuyên K10,11

Thứ Bảy

(07/11/2020)

- 8h00: Gặp mặt PHHS có con trong đội tuyển quốc gia

- 9h00: Họp đại biểu CMHS các lớp 

 

Chủ nhật

(08/11/2020)

 

 

 

THÔNG BÁO

              1. Các đội tuyển HSG QG:

              - GVPT phối hợp với gia đình học sinh đưa các em vào ở KTX của trường để tập trung học đội tuyển.

              - Bồi dưỡng ĐT theo kế hoạch; các em HS lớp 10 có triển vọng đề nghị các đội tuyển có kế hoạch cho học sinh học dự thính.

              - Các môn mời chuyên gia đến dạy đội tuyển, đề nghị TTCM thông báo cho giáo viên đến dự và học tập, nhất là giáo viên dạy môn chuyên.

              2. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai kiểm tra đánh giá giữa kỳ kết quả học tập của học sinh theo kế hoạch.

              3. Các tổ chuyên môn đẩy mạnh hoạt động thao giảng, dự giờ.

              4. GVCN tăng quan tâm đến công tác vệ sinh trường lớp của học sinh.