Đăng vào Thứ hai, ngày 06/06/2022
Thông báo v/v đối chiếu dữ liệu đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 – 2023
TS_22.23

- Do học sinh thực hiện đăng ký trực tuyến nên có thể một số thông tin còn chưa chính xác, đề nghị các em đã đăng ký dự thi kiểm tra lại các thông tin theo danh sách dưới đây

- Nếu phát hiện thấy sai sót trong thông tin đăng ký dự thi của mình sẽ phản hồi lại với cán bộ coi thi khi làm thủ tục dự thi (Chiều 07/06/2022)

- Các em học sinh và các bậc CMHS đăng ký dự thi hết sức quan tâm để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.


BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM DANH SÁCH KIỂM DÒ

1) Danh sách thông tin ĐKDT từ phòng 01 đến phòng 20

2) Danh sách thông tin ĐKDT từ phòng 21 đến phòng 40

3) Danh sách thông tin ĐKDT từ phòng 41 đến phòng 61

(Trần Kim Liên)