Đăng vào Thứ ba, ngày 06/09/2016
Kết quả phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2016
2016

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1) KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI

2) DANH SÁCH HỌC SINH THAY ĐỔI ĐIỂM SAU PHÚC KHẢO

(Trần Kim Liên)