Đăng vào Thứ ba, ngày 06/09/2016
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2016 – 2017 sau phúc khảo và chuyển nguyện vọng
16_17

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

 

1) Danh sách học sinh trúng tuyển sau phúc khảo

2) Danh sách học sinh trúng tuyển sau chuyển nguyện vọng (lần 1)

3) Danh sách học sinh trúng tuyển sau chuyển nguyện vọng (lần 2)

(Trần Kim Liên)