Đăng vào Thứ sáu, ngày 09/12/2016
Thông báo về việc tổ chức thi nói tiếng Anh lớp 10, 11 học kỳ I năm học 2016 - 2017
TB

1. Thời gian hỏi thi: Chiều thứ 7 ( 17/12/2016). Bắt đầu từ 13h 30 - 17h

2. Đối tượng : Học sinh khối 10 & 11 các lớp Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa

3.Phân công phòng thi, giám thị:

(Từ 13h30 hỏi thi 10 lớp : Toán 11, Lí 11, Hóa 11, Sinh 11, Tin 11, Văn 11, Sử 11, Địa 11, Toán 10, Văn 10)

 

STT

Lớp

Giám thị hỏi thi

Ghi chú

1

Toán 11

Nguyễn Anh Tuấn

 

2

Lý 11

Bùi Ánh Vân

 

3

Hóa 11

Đinh Thị Thu Hường

 

4

Văn 11

Trần Hương Thảo

 

5

Sử  11

Hà Thị Hồng

 

6

Địa 11

Phạm Tuyết Linh

 

7

Sinh  11

Vũ Lệ Huyền

 

8

Tin 11

Nguyễn Thị Diệu Hương

 

9

Toán 10

Nguyễn Thị Thủy

 

10

Lý 10

Nguyễn Thị Xuân

 

 

(Từ 15h30 hỏi thi 6 lớp: Lí 10, Hóa 10, Sinh 10, Tin 10, Sử 10, Địa 10)

 

STT

Lớp

Giám thị hỏi thi

Ghi chú

1

Hóa 10

Nguyễn Anh Tuấn + Hương

 

2

Văn 10

Bùi Ánh Vân + Xuân

 

3

Sử 10

Đinh Thị Thu Hường

 

4

Địa 10

Trần Hương Thảo

 

5

Sinh 10

Hà Thị Hồng

 

6

Tin 10

Phạm Tuyết Linh

 

 

( Các lớp thi tại phòng học như chính khóa)