Đăng vào Thứ năm, ngày 15/12/2016
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi Học kỳ I khối 12 năm học 2016 - 2017
TB

Học sinh xem kết quả phúc khảo. Các bài thi trắc nghiệm không thay đổi điểm thi có bảng chi tiết các câu trả lời đính kèm.

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

1) Kết quả phúc khảo

2) Bảng thống kê chi tiết các câu trả lời trắc nghiệm

(Trần Kim Liên)