Đăng vào Thứ năm, ngày 15/12/2016
Điểm thi Học kỳ I khối 12 năm học 2016 – 2017
TB

* Giáo viên nhận bản in điểm thi tại phòng giáo vụ tầng 1, nhà D từ 7h30 ngày 16/12/2016 (Thứ Sáu)

* Môn Tiếng Anh có thay đổi điểm do điều chỉnh đáp án

* Khi vào điểm cần lưu ý:

1) Kiểm tra thứ tự học sinh trong danh sách xem đã trùng với sổ điểm chưa

2) Thực hiện quy tắc làm tròn điểm sau đây

 

Môn

Quy tắc làm tròn

Toán, Ngoại ngữ

5,20  ~  5,00

5,40  ~ 5,50

5,60  ~  5,50

5,80  ~  6,00

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD

5,25  ~  5,50

5,50  ~  5,50

5,75  ~  6,00

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM ĐIỂM THI

1) ĐIỂM THI LỚP TOÁN

2) ĐIỂM THI LỚP LÍ

3) ĐIỂM THI LỚP HÓA

4) ĐIỂM THI LỚP SINH

5) ĐIỂM THI LỚP TIN

6) ĐIỂM THI LỚP VĂN

7) ĐIỂM THI LỚP SỬ

8) ĐIỂM THI LỚP ĐỊA

9) ĐIỂM THI LỚP ANH

10) ĐIỂM THI LỚP NGA

11) ĐIỂM THI LỚP PHÁP

12) ĐIỂM THI LỚP TRUNG

(Trần Kim Liên)