Đăng vào Thứ hai, ngày 02/09/2019
Lấy ý kiến thăm dò dư luận về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 14, năm 2017.
Số 1887/SGDĐT-VP ngày 16/12/2016

        Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng năm 2005; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2013.

       Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

       Căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” của Hội đồng xét tặng danh hiệu danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” Sở Giáo dục và Đào tạo

       Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017 gửi công văn này xin ý kiến các đơn vị và cá nhân về 08 nhà giáo (Danh sách và tóm tắt thành tích kèm theo), đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin như Website, email, công văn, niêm yết danh sách ở các đơn vị…. để xin ý kiến.

      Ý kiến phản hồi xin gửi về Thường trực Thi đua Ngành Giáo dục và Đào tạo. Hạn cuối: 16h ngày 30 tháng 12 năm 2016 qua đường công văn và địa chỉ email:

                                                    Loantm.so@thainguyen.edu.vn

      Nếu quá thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến coi như nhất trí với danh sách này./.


TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN - XEM TẠI ĐÂY