Đăng vào Thứ sáu, ngày 05/05/2017
Lịch tổ chức thi nói tiếng Anh, học kỳ II, năm học 2016 - 2017
T.A

* Thời gian: Chiều ngày 08/5/2017

* Đối tượng: Học sinh các lớp K10, K11 (trừ lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung)

* Địa điểm thi: Tại phòng học các lớp (Riêng lớp Lí 10 thi tại phòng học lớp Văn 11)

* Khung giờ cụ thể:

Lớp

Thời gian bắt đầu hỏi thi

Ghi chú

Văn 11

13h00

 

Toán 11, Sinh 11, Tin 11, Sử 11, Địa 11

13h30

 

Lí 10

14h00

 

Lí 11, Hóa 11

15h00

 

Toán 10, Hóa 10, Sinh 10, Tin 10, Văn 10, Sử 10, Địa 10

15h15

 

 

TỔ TIẾNG ANH