Đăng vào Thứ năm, ngày 25/05/2017
Danh sách dự án đạt giải cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 – 2017, cấp Quốc gia
Số 1860/QĐ – BGD&ĐT ngày 25/5/2017

STT

Tên dự án

Tác giả 1

Tác giả 2

Giải

1

Global warming

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Diệu Hương

Nhất

2

Tiếng Trung 10

Nguyễn Thị Tố Uyên

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ba

3

Hiđrosunfua

Nguyễn Thị Hà

Lý Minh Đức

Khuyến khích

4

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Nguyễn Thị Thu Trang

 

Khuyến khích

(Trần Kim Liên)