Đăng vào Chủ nhật, ngày 04/06/2017
Quy trình coi thi tuyển sinh lớp 10 và thi THPT quốc gia năm 2017
ThiTS&THPT

Hướng dẫn quy trình coi thi và các vấn đề liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2017 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Bấm vào liên kết tương ứng để xem thông tin chi tiết:

1. Thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

2. Thi THPT Quốc gia năm 2017

VP Đoàn TN