Đăng vào Thứ ba, ngày 20/03/2018
Danh sách tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47, năm học 2017 – 2018 (Cấp trường)
UPU_47

* GIẢI TẬP THỂ: LỚP VĂN 10

* GIẢI CÁ NHÂN

STT

Họ tên

Lớp

Đạt giải

1

BÙI BẮC BỘI LINH

Văn 10

Nhất

2

DƯƠNG THỊ NGỌC MAI

Văn 10

Nhì

3

NGUYỄN NGỌC THẢO

Văn 10

Ba

4

NGÔ THỊ MAI PHƯƠNG

Văn 10

Ba

5

TẠ NGỌC QUỲNH TRANG

Văn 10

Ba

6

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Toán 10

Ba

7

TRẦN THẢO LINH

Anh 10

Khuyến khích

8

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Văn 10

Khuyến khích

9

HOÀNG THÁI HÀ

Trung 10

Khuyến khích

10

TRỊNH THỊ MAI ANH

Văn 10

Khuyến khích

11

ĐOÀN THỊ HẢI YẾN

Sử 10

Khuyến khích

12

DƯƠNG PHƯƠNG LINH

Pháp 10

Khuyến khích

13

HOÀNG THỊ PHƯƠNG HIỀN

Văn 10

Khuyến khích


Học sinh đạt giải UPU lần thứ 47 (Cấp trường) và cô giáo Trần Thị Kim Liên (PHT) trong chương trình trao giải

(Trần Kim Liên)