Đăng vào Chủ nhật, ngày 11/09/2016
Thông báo v/v thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017
Số 163/TB - THCh ngày 08/09/2016

Thông báo tới học sinh lớp 11, 12  và các tổ chuyên môn toàn trường

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

(Trần Kim Liên)