Đăng vào Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Danh sách học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 10, 11 năm học 2016 – 2017
Quyết định số 524/QĐ – SGD&ĐT ngày 14/4/2017

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC SINH ĐẠT GIẢI

Môn

Nhất

Nhì

Ba

Khuyến khích

Tổng

Toán 10

0

0

3

12

15

Vật lí 10

0

0

2

13

15

Hóa học 10

1

3

4

3

11

Sinh học 10

4

10

6

0

20

Tin học 10

1

1

2

5

9

Ngữ văn 10

1

11

8

0

20

Lịch sử 10

1

8

9

2

20

Địa lí 10

2

11

6

1

20

GDCD 10

3

13

4

0

20

GDQP AN 10

0

1

1

3

5

Tiếng Anh 10

3

16

3

0

22

Tiếng Nga 10

0

2

4

4

10

Tiếng Pháp 10

1

2

3

4

10

Tiếng Trung 10

0

4

2

4

10

MTCT Toán 10

0

1

2

6

9

MTCT Vật lí 10

0

0

7

2

8

MTCT Hóa học 10

1

2

5

8

16

MTCT Sinh học 10

0

0

3

6

9

Tổng K10

18

85

74

73

249

Toán 11

0

4

13

3

20

Vật lí 11

2

2

5

4

13

Hóa học 11

0

4

7

6

17

Sinh học 11

3

15

4

0

22

Tin học 11

0

1

2

2

5

Ngữ văn 11

2

10

8

0

20

Lịch sử 11

3

7

9

1

20

Địa lí 11

2

13

4

1

20

GDCD 11

3

15

2

0

20

GDQP AN 11

0

4

1

9

14

Tiếng Anh 11

2

9

9

1

21

Tiếng Nga 11

0

2

4

4

10

Tiếng Pháp 11

1

2

3

4

10

Tiếng Trung 11

1

3

2

4

10

MTCT Toán 11

0

2

2

6

10

MTCT Vật lí 11

0

2

2

3

7

MTCT Hóa học 11

0

5

4

3

12

MTCT Sinh học 11

3

7

7

2

19

Tổng K11

22

107

88

53

270

 

BẤM VÀO TÊN CÁC ĐỀ MỤC ĐỂ XEM DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

1) Danh sách học sinh đạt giải – Khối 10

2) Danh sách học sinh đạt giải – Khối 11

(Trần Kim Liên)