Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT  >  TỐT NGHIỆP THPT 2023
Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp THPT năm 2023
Thứ bảy, 09/09/2023
TN_2023
Bảng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Chủ nhật, 06/08/2023
Khoá thi ngày 28,29/06/2023
Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2023
Thứ ba, 25/07/2023
Ngày thi: 28,29/06/2023
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thứ tư, 19/07/2023
Số 361/TB - THPTCh ngày 19/7/2023
Danh sách phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thứ sáu, 23/06/2023
TN_2023
Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023, Đợt II
Thứ năm, 04/05/2023
Ngày thi: 27,28/04/2023
Thông báo v/v cấp tài khoản, đăng ký dự thi và chuẩn bị hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp năm 2023
Thứ năm, 04/05/2023
TN_22.23
Sơ đồ phòng thi thử tốt nghiệp THPT 2023, Lần 2
Thứ sáu, 21/04/2023
Thithu_2023
Danh sách giáo viên coi thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 (Đợt 2)
Thứ tư, 19/04/2023
Thithulan2
Danh sách phòng thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Lần 2
Thứ tư, 19/04/2023
Ngày thi: 27,28/04/2023
Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II, năm học 2022 - 2023
Thứ ba, 04/04/2023
Số 121/ KH - THPTCh ngày 27/03/2023
Kế hoạch thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 (Lần 2)
Thứ ba, 04/04/2023
Số 122/ KH - THPTCh ngày 27/03/2023
Sơ đồ phòng thi thử tốt nghiệp THPT 2023, Đợt 1
Thứ tư, 01/03/2023
Thithu_1
Danh sách giáo viên coi thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 (Đợt 1)
Thứ hai, 27/02/2023
Thithu
Danh sách phòng thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Lần 1
Thứ tư, 22/02/2023
Ngày thi: 03,04/03/2023
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang