Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  THI HỌC SINH GIỎI  >  HSG 2020 - 2021
Danh sách học sinh đạt giải HSG lớp 10&11, cấp tỉnh, năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 22/04/2021
Quyết định số 527/QĐ - SGDĐT ngày 19/4/2021
Thông báo v/v điều chỉnh thời gian thi HSG lớp 10,11 năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 31/03/2021
Số 545/SGDĐT-KTKĐCL ngày 30/03/2021
Sơ đồ phòng thi kỳ thi chọn HSG lớp 10&11 năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 20/03/2021
HSG_10.11
Danh sách học sinh dự thi HSG lớp 10&11 năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 20/03/2021
HSG_10.11
Quyết định Về việc cử đoàn cán bộ giáo viên tham gia coi thi chọn HSG lớp 10, 11 Năm học 2020 – 2021, tại Hội đồng thi THPT Phú Bình
Thứ sáu, 19/03/2021
Số 80/KH - THPTCh ngày
Phân công kiểm tra hồ sơ dự thi HSG lớp 10, 11 cấp tỉnh năm học 2020 - 2021
Chủ nhật, 14/03/2021
HSG_20.21
Danh sách giáo viên phụ trách đội tuyển HSG khối 10, 11 năm học 2020 - 2021
Thứ sáu, 26/02/2021
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi HSG lớp 10,11 năm học 2020 - 2021
Thứ sáu, 26/02/2021
Số: 56/TB -THPTCh ngày 26/02/2021
Danh sách học sinh đạt giải HSG Quốc gia năm học 2020 – 2021
Thứ hai, 18/01/2021
Số 42/QLCL - QLT ngày 18/01/2021
Danh sách học sinh dự thi chọn HSG Quốc gia năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 19/12/2020
HSGQG_20.21
Quyết định V/v thành lập các đội tuyển HSG THPT dự thi quốc gia năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 29/10/2020
Số 1427/QĐ - SGD&ĐT ngày 28/10/2020
Danh sách học sinh đạt giải HSG lớp 12, cấp tỉnh, năm học 2020 - 2021
Chủ nhật, 25/10/2020
HSG_20.21
Danh sách học sinh dự thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 24/10/2020
HSG_20.21
Danh sách học sinh dự thi, sơ đồ phòng thi HSG lớp 12, năm học 2020 - 2021
Thứ hai, 12/10/2020
HSG_20.21
Quyết định v/v cử giáo viên coi thi HSG lớp 12 năm học 2020 - 2021 tại Hội đồng coi thi trường THPT Phú Bình
Thứ sáu, 09/10/2020
Số 355/ QĐ - THPTCh ngày 08/10/2020
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang