Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  VB PHÁP QUY VÀ VB GD&ĐT
Quy định về cấu trúc định dạng đề thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Thứ tư, 13/03/2024
Số 764-QĐ/BGDĐT ngày 08/03/2024
Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Thứ ba, 12/03/2024
Số 02/ 2024/TT - BGDĐT ngày 06/03/2024
Thông tư ban hành quy chế thi chọn HSG cấp quốc gia
Chủ nhật, 17/12/2023
Số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 27/11/2023
Thông tư Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động trường THPT Chuyên
Thứ bảy, 11/11/2023
Số 05/2023/TT - BGDĐT ngày 28/02/2023
Luật thanh tra và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh tra 2022
Thứ tư, 05/07/2023
Luat TT_2022
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Thứ bảy, 06/08/2022
CTGDPT_2018
Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu Giáo dục và Đào tạo
Thứ bảy, 12/02/2022
Số: 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021
Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Thứ năm, 09/09/2021
Số: 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Thứ năm, 01/04/2021
Số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021
Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Thứ ba, 06/10/2020
Số 32/TT - BGDĐT ngày 15/9/2020
Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020
Thứ bảy, 12/09/2020
Số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ tư, 09/09/2020
Số 26/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/8/2020
Nghị định về công tác văn thư
Thứ tư, 11/03/2020
Số: 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020
Thông tư ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Thứ tư, 12/02/2020
Số: 22/2019/TT – BGDĐT ngày 20/12/2019
Luật giáo dục 2019
Thứ tư, 02/10/2019
43/2019/QH14
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang