Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10  >  TS 2020 - 2021
Danh sách học sinh thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
Thứ bảy, 05/09/2020
TS_20.21
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 (bổ sung sau phúc khảo), năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 27/08/2020
TS_20.21
Danh sách học sinh thay đổi điểm sau Phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 26/08/2020
TS_20.21
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 (Đợt 2), năm học 2020 – 2021
Thứ hai, 17/08/2020
TS_20.21
Thông báo v/v tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
Thứ tư, 12/08/2020
Số 275/TB - THPTCh ngày 12/8/2020
Thông báo kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021
Thứ tư, 29/07/2020
TBKQvao10
Quyết định duyệt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Chuyên năm học 2020-2021
Thứ tư, 29/07/2020
DiemChuanvaDS
Điểm thi tuyển sinh năm học 2020 – 2021
Thứ ba, 28/07/2020
TS_20.21
Sơ đồ phòng thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 – 2021
Thứ năm, 16/07/2020
TS_20.21
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 – 2021
Thứ năm, 16/07/2020
TS_20.21
Điểm thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2020 – 2021
Thứ năm, 25/06/2020
TS_20.21
Danh sách giáo viên coi thi khảo sát vào lớp 10, năm học 2020 - 2021
Thứ năm, 18/06/2020
TS_20.21
Lịch thi, Hiệu lệnh trống thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2020 – 2021
Thứ năm, 18/06/2020
TS_20.21
Sơ đồ phòng thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2020 – 2021
Thứ năm, 18/06/2020
Danh sách học sinh dự thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2020 – 2021
Thứ năm, 18/06/2020
TS_20.21
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang