Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
Bảng điểm thi khảo sát vào lớp 10 năm học 2024 – 2025
Thứ bảy, 13/04/2024
KhaosatTS_24.25
Danh sách giáo viên coi thi khảo sát vào lớp 10 năm 2024
Thứ sáu, 05/04/2024
DSGVcoithithuvao10_20204
Danh sách và sơ đồ phòng thi kỳ thi Khảo sát vào lớp 10 trường THPT Chuyên năm 2024
Thứ tư, 03/04/2024
DSThiKS10_2024
Đăng kí thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025
Thứ ba, 19/03/2024
ThiKS_24.25
Thông báo thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025
Thứ tư, 13/03/2024
Số 106/TB - THPTCh ngày 13/3/2024
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Thứ ba, 25/07/2023
Số 366/TTr - THPTCh ngày 22/7/2023
Thông báo v/v tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ hai, 17/07/2023
Số 358/TB - THPTCh ngày 16/7/2023
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ hai, 17/07/2023
PK_10
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ sáu, 16/06/2023
Số 302/TB-THPTCh ngày 16/6/2023
Điểm thi tuyển sinh năm học 2023 – 2024
Thứ sáu, 16/06/2023
TS_23.24
Sơ đồ phòng thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ bảy, 03/06/2023
TS_23.24
Thông báo Quy định đến dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2023-2024
Thứ bảy, 03/06/2023
Số 270/TB - THPTCh ngày 03/6/2023
Thông báo v/v đối chiếu dữ liệu đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023 – 2024
Thứ năm, 01/06/2023
TS_23.24
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023 – 2024
Thứ năm, 01/06/2023
TS_23.24
Danh sách học sinh đăng kí thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
Thứ bảy, 20/05/2023
TS102324
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang