Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10  >  TS 2021 - 2022
Thông báo kết quả tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 (Lần 2)
Thứ tư, 04/08/2021
Số 262/TB - THPTCh ngày 04/8/2021
Thông báo tuyển bổ sung học sinh lớp 10 chuyên tiếng Pháp và chuyên tiếng Trung
Thứ năm, 29/07/2021
Số 250/TB-THPTCh ngày 27/7/2021
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 (bổ sung sau phúc khảo), năm học 2021 - 2022
Thứ năm, 29/07/2021
TS_21.22
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021 - 2022
Thứ ba, 27/07/2021
TS_21.22
Thông báo tập trung học sinh trúng tuyển lớp 10, năm học 2021 - 2022 (K33)
Thứ bảy, 03/07/2021
Số 223/TB-THPTCh ngày 03/7/2021
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10, năm học 2021 - 2022
Thứ tư, 23/06/2021
Số 1011/QĐ - SGDĐT ngày 23/6/2021
Thông báo kết quả trúng tuyển lớp 10, năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 23/06/2021
Số 215/TB – THPTCh ngày 23/6/2021
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 - 2022
Thứ ba, 22/06/2021
TS_21.22
Sơ đồ phòng thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 - 2022
Thứ bảy, 05/06/2021
TS_21.22
Thông báo v/v đối chiếu dữ liệu đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021 – 2022
Thứ bảy, 05/06/2021
TS_21.22
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021 – 2022
Thứ bảy, 05/06/2021
TS_21.22
Điểm thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2021 – 2022
Chủ nhật, 25/04/2021
KS_21.22
Danh sách giáo viên coi thi Khảo sát vào lớp 10, năm học 2021 - 2022
Thứ tư, 14/04/2021
KS_21.22
Lịch thi, Hiệu lệnh trống thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 14/04/2021
KS_21.22
Sơ đồ phòng thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2021 – 2022
Thứ tư, 14/04/2021
KS_21.22
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang