Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  VĂN BẢN TRƯỜNG  >  VB 2018 - 2019
Kế hoạch xét thăng hạng giáo viên THPT Hạng III lên hạng II của trường THPT Chuyên năm 2018
Thứ tư, 08/05/2019
Kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thứ sáu, 29/03/2019
Số 57/KH - THPTCh ngày 22/03/2019
Quyết định thành lập Đoàn CBGV tham gia Hội thảo thảo khoa học - Trại hè Hùng Vương lần thứ XV năm 2019
Thứ bảy, 16/03/2019
Số 51/QĐ - THPTCh ngày 16/3/2019
Kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018 - 2019
Thứ bảy, 23/02/2019
Số 35/KH - THPTCh ngày 19/02/2019
Kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn, HKII, năm học 2018 - 2019
Thứ tư, 20/02/2019
Số 26/KH - THPTCh ngày 15/02/2019
Kế hoạch thực tập sư phạm 2 năm học 2018-2019
Thứ hai, 11/02/2019
TTSP2
Kế hoạch tham gia cuộc thi Giao thông học đường năm học 2018-2019
Thứ tư, 16/01/2019
GTHD
Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2018 - 2019
Thứ tư, 09/01/2019
Số 01/BC - THPTCH ngày 02/01/2019
Báo cáo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học, học kỳ 1 năm học 2018-2019)
Thứ tư, 09/01/2019
Số 04/BC - THPTCh ngày 04/01/2019
Mẫu trình bày đề thi HKI, năm học 2018 - 2019
Thứ bảy, 24/11/2018
HKI_18.19
Kế hoạch tổ chức thi Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Thứ bảy, 10/11/2018
Số 239/KH-THPTCh ngày 06/11/2018
Quyết định thành lập tổ công tác Hợp tác quốc tế năm học 2018 - 2019
Thứ tư, 24/10/2018
Số: /QĐ-THPTCh ngày 24/10/2018
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019
Thứ bảy, 13/10/2018
Số: 202 /KH-THPTCh ngày 05/10/2018
Kế hoạch Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019
Thứ sáu, 05/10/2018
Số 197/KH - THPTCh ngày 05/10/2018
Kế hoạch Thực tập Sư phạm 1 năm học 2018 - 2019
Thứ hai, 01/10/2018
Số Số:191 /KH-THPTCh ngày 28/9/2018
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang