Thành viên, Đăng nhập   Đăng ký tài khoản    facebook    RSS    sitemap
 TRANG CHỦ   >  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10  >  TS 2023 - 2024
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Thứ ba, 25/07/2023
Số 366/TTr - THPTCh ngày 22/7/2023
Thông báo v/v tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ hai, 17/07/2023
Số 358/TB - THPTCh ngày 16/7/2023
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ hai, 17/07/2023
PK_10
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ sáu, 16/06/2023
Số 302/TB-THPTCh ngày 16/6/2023
Điểm thi tuyển sinh năm học 2023 – 2024
Thứ sáu, 16/06/2023
TS_23.24
Sơ đồ phòng thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ bảy, 03/06/2023
TS_23.24
Thông báo Quy định đến dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2023-2024
Thứ bảy, 03/06/2023
Số 270/TB - THPTCh ngày 03/6/2023
Thông báo v/v đối chiếu dữ liệu đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023 – 2024
Thứ năm, 01/06/2023
TS_23.24
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023 – 2024
Thứ năm, 01/06/2023
TS_23.24
Danh sách học sinh đăng kí thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
Thứ bảy, 20/05/2023
TS102324
Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ sáu, 12/05/2023
Số 209/KH - THPTCh ngày 09/5/2023
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, trường THPT Chuyên, năm học 2023 - 2024
Thứ sáu, 21/04/2023
Số 170/TB - THPTCh ngày 18/04/2023
Điểm thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2023 – 2024
Thứ sáu, 21/04/2023
KS_23.24
Sơ đồ phòng thi Khảo sát vào lớp 10 năm học 2023 – 2024
Thứ tư, 12/04/2023
KS_23.24
Lịch thi khảo sát vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Thứ tư, 12/04/2023
KS_23.24
1 2
VIDEO MỚI 

Lên đầu trang